Företaget

Oxyfi utvecklar kompletta lösningar till moderna spår- och vägbundna trafiksystem inom kollektivtrafik. För denna industri är relevant och pålitlig information utan fördröjning en nyckelfaktor för att erhålla nöjda resenärer.

Våra lösningar används för att transportera kritisk information som:

• fordonspositioner i real-tid till operatörens trafikledningssystem
• ankomst- och avgångstider samt förseningsinformation till skyltsystem
• fordonsdata från sensorer och system till t.ex. tillståndsbaserade underhållssystem

Oxyfi ger också stora grupper resenärer tillgång till wifi med hög prestanda, en fördel med detta är att vanlig restid kan omvandlas till tid för arbete eller till tid för underhållning. Detta ökar markant resans attraktivitet och bidrar till förstärkt positiv miljöpåverkan när fler resor flyttas från enskilda privata transportfordon till kollektivtrafik.

Bolaget har hög kompetens inom utveckling av programvara i Linux-miljöer, för server och embedded-lösningar. Vi har också hög kompetens inom datakommunikation och nätverk.

Bolaget driver och övervakar tekniska system inklusive flera typer av fasta och trådlösa nätverk och erbjuder lösningarna under affärsmodellen Managed Services.

Oxyfi är marknadsledaren inom wifi till resenär på regionaltåg i Sverige.

Vårt organisationsnummer är: 556704-8060

 • Blekingetrafiken
 • Norrtåg
 • Värmlandstrafik
 • Länstrafiken Örebro
 • Länstrafiken Sörmland
 • ÖstgötaTrafiken
 • Scania
 • Arriva
 • X-trafik
 • UL
 • Tåg i Bergslagen
 • Kalmar länstrafik
 • Swedish Rail Industry Group
 • ITxPT
 • ISO 9001
 • ISO 14001