oxInformationBroker

oxInformationBroker är en lösning för att skapa interoperabilitet mellan IT-system på tåg och buss.

Systemlösningen hjälper fordonsägare, operatör och RKTM att bygga en sund IT-arkitektur där system ombord och på landsidan kan utbyta information på ett strukturerat och säkert vis. Detta är till stor hjälp t.ex. när nya system ska upphandlas och integreras med befintliga tekniska lösningar.

En vanlig situation på fordon inom persontransport är att flera tekniska lösningar inom t.ex. infotainment, automatisk passagerarräkning, biljetthantering och trafikstyrning alla behöver åtkomst till samma slags resurser. Dessa resurser kan t.ex. vara GPS-position, aktuellt tåg-/turnummer resp fordons-ID, internetuppkoppling och lokal kommunikation med sensorer ombord.

Men. Eftersom dessa lösningar ofta anskaffas separat och/eller redan finns installerade i en delmängd av en större fordonsflotta, kan det vara utmanande att få tillgång till och att dela dessa resurser mellan olika lösningar.

Denna utmaning kan lösas med en plattform för robust kommunikation som kan användas av alla system ombord samt en lösning för effektivt informationsutbyte mellan tekniska system och resurser.

oxInformationBroker är just detta, en lösning för effektivt informationsutbyte mellan autentiserade lösningar, system och resurser; dessa kan finnas såväl ombord som på landsidan. Externa system kan begära specifik information eller få den skickad till sig i realtid via ett prenumerationsförfarande. Olika system och lösningar kan också publicera information som är värdefull för andra system att ta del av. På detta sätt byggs en sund, robust och framtidssäker IT-arkitektur ombord.

oxInformationBroker har tillgång till mekanismer för åtkomstkontroll. Detta innebär att du kan vara säker på att en viss uppsättning data endast kan nås av dem som har fått den specifika accessrättigheten.

FRÅGA MIG OM VÅRA LÖSNINGAR

Håkan Larsson, VD


0730 378 001

 • Blekingetrafiken
 • Norrtåg
 • Värmlandstrafik
 • Länstrafiken Örebro
 • Länstrafiken Sörmland
 • ÖstgötaTrafiken
 • Scania
 • Arriva
 • X-trafik
 • UL
 • Tåg i Bergslagen
 • Kalmar länstrafik
 • Swedish Rail Industry Group
 • ITxPT
 • ISO 9001
 • ISO 14001