API för realtidspositionering17 maj, 2017

I samarbete med Trafiklab, en community som verkar för öppen trafikdata, har Oxyfi lanserat ett API som ger geografiska positioner i realtid för fordon inom kollektivtrafik.

Inledningsvis levererar API:et information för alla tåg som körs på uppdrag av våra kunder Värmlandstrafik och Norrtåg. Arbete pågår för att få med fordon från fler trafikhuvudmän. API:et ger idag GPS-koordinater en gång per sekund för tåg som kör kommersiella turer, så som API-användare får man mycket exakt och aktuell data.

GPS-informationen som API:et levererar samlas automatiskt in av Oxyfi:s lösning oxConnect och används bland annat av oss själva för att kunna leverera en stabil och säker internettjänst ombord. Andra tillämpningar är för exakt skyltstyrning på perronger. Genom att släppa informationen publikt hoppas vi medverka till att skapa nya tjänster och webbplatser som förbättrar resenärernas upplevelser.

När en klient ansluter till API:et skapas en så kallad web-stream som kontinuerligt skickar data från API:et till klienten. Detta innebär att fördröjningen blir minimal, i normalfallet tar det mindre än en halv sekund från det att tåget skickat GPS-positionen tills informationen är framme hos klienten och kan användas.

Mer information om API:et och hur du börjar använda det hittar du på https://www.trafiklab.se/api/oxyfi-realtidspositionering.

Arkiv

 • Blekingetrafiken
 • Norrtåg
 • Värmlandstrafik
 • Länstrafiken Örebro
 • Länstrafiken Sörmland
 • ÖstgötaTrafiken
 • Scania
 • Arriva
 • X-trafik
 • UL
 • Tåg i Bergslagen
 • Kalmar länstrafik
 • Swedish Rail Industry Group
 • ITxPT
 • ISO 9001
 • ISO 14001