InnoTrans 202219 september, 2022

Vi ställer ut på InnoTrans, den ledande europeiska mässan för transportteknik i Berlin. Evenemanget förväntas ta emot besökare från cirka 150 länder. Vi ser mycket fram emot att få träffa järnvägsproffs under veckan för att samtala om snabb och robust uppkoppling, nätverk på fordon och leverans av olika slags digitala tjänster för och omkring järnvägsfordon.

Arkiv

 • Blekingetrafiken
 • Norrtåg
 • Värmlandstrafik
 • Länstrafiken Örebro
 • Länstrafiken Sörmland
 • ÖstgötaTrafiken
 • Scania
 • Arriva
 • X-trafik
 • UL
 • Tåg i Bergslagen
 • Kalmar länstrafik
 • Swedish Rail Industry Group
 • ITxPT
 • ISO 9001
 • ISO 14001