Norrtåg ökar farten4 juni, 2015

Norrtåg beställer en stor uppgradering av sin befintliga systemlösning för internet ombord. Det nya systemet innebär att flera parallella samtidiga mobila datauppkopplingar används, att en omborddator installeras för bland annat dynamiskt lastdelning av datatrafik över tillgängliga datalänkar samt att snabbare WiFi-APs installeras i samtliga vagnar.

Vår kund Norrtåg har beslutat att uppgradera alla befintliga installationer samt att nyinstallera ett antal fordon. Målsättningen är att väsentligt öka kapacitet och prestanda för i första hand WiFi-anslutna resenärer.

Fordon av typen 4-vagnars Coradia från Alstom kommer efter avslutat projekt att använda tre stycken samtidiga 4G-datalänkar från Telia, Telenor och Net1. Emedan 2-vagnars fordon av typen X11, Regina och Itino använder två stycken 4G-datalänkar.

I Oxyfi:s uppdrag ingår uppgradering, installation samt löpande drift och övervakning.

Vi tackar för förtroendet och ser fram mot ett fortsatt gott samarbete!

Arkiv

 • Blekingetrafiken
 • Norrtåg
 • Värmlandstrafik
 • Länstrafiken Örebro
 • Länstrafiken Sörmland
 • ÖstgötaTrafiken
 • Scania
 • Arriva
 • X-trafik
 • UL
 • Tåg i Bergslagen
 • Kalmar länstrafik
 • Swedish Rail Industry Group
 • ITxPT
 • ISO 9001
 • ISO 14001