Internet ombord till Arriva3 februari, 2016

Oxyfi har fått i uppdrag att utrusta 7 stycken Alstom X61-fordon med internet ombord. Fordonen körs av Arriva i Östergötland och syftet med uppdraget är att ge såväl resenärer som olika systemlösningar ombord internetaccess.

Uppdraget innefattar mekanisk och elektrisk integration samt installation av oxConnet, Oxyfi:s plattform för fordonskommunikation. Lösningen innehåller multipla modem som innebär att flera mobila 4G-nät används parallellt för bästa tillgänglighet och hög kapacitet. Därför innehåller oxConnect också dynamisk lastdelning, en funktion för smart hantering av flera parallella mobila nät.

I lösningen ingår oxPassengerWiFi, en komplett mjukvara för att ge 100-tals samtidiga resenärer tillgång till internet ombord enligt överenskomna affärsregler och mål. Här ingår bland annat visualisering av aktuell datapott per resenär och möjlighet att köpa till extra kapacitet för resenärer som har större behov än den datapott som ingår per dygn utan extra kostnad.

Ett komplett LAN och WiFi-nät har installerats i tågen med managerade switchar och WiFi-APs i varje vagn. Sammantaget innebär detta att fordonen nu på bästa vis är förbereda för fortsatt digitalisering, bara fantasin begränsar vilka tjänster som kan produceras kring dessa fordon.

Oxyfi har också fått i uppdrag att utföra löpande drift, support och övervakning av systemlösningen.

På Oxyfi är vi mycket stolta över att ännu en gång få förtroendet att förse ett antal tåg i Sverige med internet ombord och att få vara del av den digitalisering som pågår inom svensk persontransport. Hejja!

Arkiv

 • Blekingetrafiken
 • Norrtåg
 • Värmlandstrafik
 • Länstrafiken Örebro
 • Länstrafiken Sörmland
 • ÖstgötaTrafiken
 • Scania
 • Arriva
 • X-trafik
 • UL
 • Tåg i Bergslagen
 • Kalmar länstrafik
 • Swedish Rail Industry Group
 • ITxPT
 • ISO 9001
 • ISO 14001