Oxyfi vinner nytt projekt – uppgraderar kundfordon till 5G17 april, 2023

Vi vill glädjande berätta att Oxyfi vunnit en ny affär där vi ska uppgradera ett 30-tal fordon med vår mest moderna 5G-teknik för uppkopplade tåg.

Projektleveransen omfattar vår senaste kommunikatonsgateway med dubbla 5G-moduler, state-of-the-art antenner för järnvägsfordon samt installation, för att nämna några ingående komponenter.

Projektets syfte är att maximera prestanda och tillförlitlighet samt ge förmåga att på bäst vis nyttja mobilopertörernas alla erbjudna frekvensband. Detta blir snabbt viktigare i takt med att befintliga frekvensband allokeras om från äldre teknologier till högpresterande 4G och 5G.

Befintlig mjukvara ombord med tillhörande molntjänster ändras inte som del i detta projekt men uppdateras löpande som del i vårt tjänsteåtagande.

Vi glädjs åt detta nya projekt!

Arkiv

 • Blekingetrafiken
 • Norrtåg
 • Värmlandstrafik
 • Länstrafiken Örebro
 • Länstrafiken Sörmland
 • ÖstgötaTrafiken
 • Scania
 • Arriva
 • X-trafik
 • UL
 • Tåg i Bergslagen
 • Kalmar länstrafik
 • Swedish Rail Industry Group
 • ITxPT
 • ISO 9001
 • ISO 14001