Oxyfi:s arbete med anledning av coronavirus2 april, 2020

Oxyfi följer regeringens och Folkhälsomyndighetens uppmaningar och krav gällande coronaviruset och covid-19. Vi värnar om våra medarbetare och vi vill bidra till att begränsa virusets spridning.

Oxyfi följer löpande regeringens och Folkhälsomyndighetens information gällande coronavirus och covid-19.

Vi införde tidigt distansarbete för medarbetare som vanligtvis reser med kollektivtrafik till vårt kontor. Vid minsta symptom, som liknar förkylning, ska våra medarbetare stanna hemma. Medarbetare med lindrig symptom har möjlighet att arbeta från hemmet.

Oxyfi tillhandahåller huvudsakligen internetuppkoppling ombord på tåg och buss inom regional kollektivtrafik i Sverige. Vi har idag inga störningar i våra tjänster till följd av situationen. Vi kan konstatera att datatrafiken till/från våra kunders fordon har halverats, detta som följd av minskat resande.

I dessa besvärliga tider är vi, trots allt, tillfreds med att en stor andel av våra medarbetare använder cykel till/från kontoret, att vi har ett relativt stort och luftigt kontor samt att vi tillsammans lyckas att hålla god fart framåt i vårt arbete.

Kontakta gärna oss om du tror att vi kan hjälpa till med något!

Arkiv

 • Blekingetrafiken
 • Norrtåg
 • Värmlandstrafik
 • Länstrafiken Örebro
 • Länstrafiken Sörmland
 • ÖstgötaTrafiken
 • Scania
 • Arriva
 • X-trafik
 • UL
 • Tåg i Bergslagen
 • Kalmar länstrafik
 • Swedish Rail Industry Group
 • ITxPT
 • ISO 9001
 • ISO 14001