Värmlandstrafik uppgraderar30 juni, 2015

Värmlandstrafik beställer en stor uppgradering av sin befintliga systemlösning för internet ombord. Det nya systemet innebär att flera parallella samtidiga mobila datauppkopplingar används, att en omborddator ska installeras för bland annat dynamiskt lastdelning av datatrafik över tillgängliga datalänkar. Snabbare WiFi-APs installeras också i samtliga vagnar.

Vår kund Värmlandstrafik uppgraderar alla befintliga WiFi-installationer ombord på sina tåg. Målsättningen är att möta nya högre krav på stabil och snabb WiFi ombord från resenär. Efter avslutat projekt kommer dessa fordon vara rustade för att hantera än fler WiFi-anslutna resenärer samt även redo för nya digitala tjänster.

I Oxyfi:s uppdrag ingår, utöver uppgradering av system ombord, också installation samt fortsatt löpande drift och övervakning. Hos Värmandstrafik förser oxConnect också en annan systemleverantör med ”tågnummer-taggad GPS-data” varje sekund för skyltstyrning.

Stort tack för beställningen!

Arkiv

 • Blekingetrafiken
 • Norrtåg
 • Värmlandstrafik
 • Länstrafiken Örebro
 • Länstrafiken Sörmland
 • ÖstgötaTrafiken
 • Scania
 • Arriva
 • X-trafik
 • UL
 • Tåg i Bergslagen
 • Kalmar länstrafik
 • Swedish Rail Industry Group
 • ITxPT
 • ISO 9001
 • ISO 14001