Vi förstärker vårt lag20 augusti, 2019

Idag välkomnar vi Macaully “Mac” Muir till Oxyfi och vårt team för mjukvarukonstruktörer.

Mac kommer bland annat att arbeta med företagets lösningar för hantering av GPS-information.

Han kommer också att delta i utvecklingen av en ny lösning för centraliserad konfiguration, för både tekniska och affärsmässiga aspekter i våra olika systemlösningar. Vi tar detta steg för att mer effektivt kunna hantera kunder med riktigt stora fordonsflottor.

Mac, mycket välkommen till Oxyfi!

Arkiv

 • Blekingetrafiken
 • Norrtåg
 • Värmlandstrafik
 • Länstrafiken Örebro
 • Länstrafiken Sörmland
 • ÖstgötaTrafiken
 • Scania
 • Arriva
 • X-trafik
 • UL
 • Tåg i Bergslagen
 • Kalmar länstrafik
 • Swedish Rail Industry Group
 • ITxPT
 • ISO 9001
 • ISO 14001