Tjänster

Installation i fordon

Oxyfi utför mekanisk och elektrisk integration samt installation av bolagets systemlösningar i vår kunders fordon. En fullt korrekt installation är mycket viktigt för såväl lösningens prestanda som för att minimera framtida behov av felavhjälpande underhåll.

Inför myndighetsgodkännande av teknisk ändring i rälsfordon arbetar Oxyfi fram underlag för att hantera och kontrollera risker enligt CSM-RA.

Löpande drift

Oxyfi:s lösningar erbjuds under en tjänstemodell. Här ingår allt som krävs: rättighet att använda mjukvaran, hosting av central mjukvara, drift, underhåll, support, ny funktionalitet och eventuella felrättningar. För vissa lösningar ingår också att hantera relationer till mobiloperatörer samt tillhörande dataabonnemang och SIM-kort.

Integration

Vi genomför integration med olika typer av systemlösningar till fungerande helheter.

Underhåll av utrustning ombord

Oxyfi utför felavhjälpande underhåll på utrustning i fordonen enligt serviceavtal. En vanlig modell är att vi lokaliserar det exakta felet via fjärrinloggning, därefter guidar och supporterar vi fordonets lokala underhållspartner så att de kan utföra de korrigerande aktiviteterna i fordonet.

 • Blekingetrafiken
 • Norrtåg
 • Värmlandstrafik
 • Länstrafiken Örebro
 • Länstrafiken Sörmland
 • ÖstgötaTrafiken
 • Scania
 • Arriva
 • X-trafik
 • UL
 • Tåg i Bergslagen
 • Kalmar länstrafik
 • Swedish Rail Industry Group
 • ITxPT
 • ISO 9001
 • ISO 14001