Kvalitet- och miljöpolicy

Genom egen utveckling av innovativ teknik samt ett nära samarbete med noggrant utvalda leverantörer och partners erbjuder Oxyfi en robust IOT-plattform med höghastighetsuppkoppling för spår- och vägfordon.

Bolaget har välmotiverade innovativa medarbetare med hög kompetens inom design av robusta och öppna system, nätverk, systemdrift, övervakning samt specifika krav för fordonsbranschen.

Kunderna väljer Oxyfi som leverantör för att enkelt och effektivt kunna erbjuda resenärer, fordonsägare och fordonsoperatörer välfungerande fordonsnära ICT-tjänster, över hela sitt transportsystem, oavsett fordonstillverkare och fordonsgeneration.

Oxyfi bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete av verksamheten för att höja kvaliteten och för att begränsa miljöpåverkan. Oxyfi uppfyller alltid sina kunders krav och förväntningar samt alla andra bindande krav som ställs på verksamheten.

Oxyfi arbetar aktivt med att minimera verksamhetens negativa miljöaspekter och att maximera våra positiva miljöaspekter. Vi arbetar kontinuerligt med att effektivisera våra egna transporter och vi hanterar vårt avfall samt är aktsamma om verksamhetens resursförbrukning.

Oxyfi:s produkter och tjänster stärker kollektivtrafikens attraktivitet och därmed dess konkurrenskraft gentemot fossildrivna resor med bil och flyg.

Stockholm, Maj 2022

Oxyfi AB
Håkan Larsson

 • Blekingetrafiken
 • Norrtåg
 • Värmlandstrafik
 • Länstrafiken Örebro
 • Länstrafiken Sörmland
 • ÖstgötaTrafiken
 • Scania
 • Arriva
 • X-trafik
 • UL
 • Tåg i Bergslagen
 • Kalmar länstrafik
 • Swedish Rail Industry Group
 • ITxPT
 • ISO 9001
 • ISO 14001