The company

Oxyfi AB, established in 2006, develops and operates ICT-solutions for various actors in the rail and road transport industry.

The company is listed in the Swedish trade and company register under the number 556704-8060.

 • Blekingetrafiken
 • Norrtåg
 • Värmlandstrafik
 • Länstrafiken Örebro
 • Länstrafiken Sörmland
 • ÖstgötaTrafiken
 • Scania
 • Arriva
 • X-trafik
 • UL
 • Tåg i Bergslagen
 • Kalmar länstrafik
 • Swedish Rail Industry Group
 • ISO 9001
 • ISO 14001