Tjänster

Installation

Oxyfi utför mekanisk och elektrisk integration samt installation av lösningar i vår kunders fordon. En fullt korrekt installation är mycket viktigt för såväl lösningens prestanda som för att minimera framtida behov av felavhjälpande underhåll.

Löpande drift

Oxyfi:s lösningar erbjuds under en tjänstemodell. Här ingår allt som krävs: rättighet att använda mjukvaran, hosting av central mjukvara, drift, underhåll, support, ny funktionalitet och eventuella felrättningar. För vissa lösningar ingår också att hantera de mobila dataabonnemang som ingår för att generera tjänsten.

Integration

Vi genomför integration med olika typer av systemlösningar till fungerande helheter.

Underhåll

Oxyfi utför felavhjälpande underhåll på utrustning i fordonen enligt serviceavtal. En vanlig modell är att vi lokaliserar det exakta felet via fjärrinloggning, därefter guidar och supporterar vi vår kunds lokala underhållspartner så att de kan utföra de korrigerande aktiviteterna i fordonet.

 • Blekingetrafiken
 • Norrtåg
 • Värmlandstrafik
 • Länstrafiken Örebro
 • Länstrafiken Sörmland
 • ÖstgötaTrafiken
 • Scania
 • Arriva
 • X-trafik
 • UL
 • Tåg i Bergslagen
 • Kalmar länstrafik
 • Swedish Rail Industry Group
 • ISO 9001
 • ISO 14001