Lösningar

Oxyfi utvecklar intelligenta och öppna systemlösningar.

Våra lösningar består av mjukvara och hårdvara. Mjukvarans centrala delar körs på redundanta servrar eller i molnet och lokala delar exekverar i en dator ombord på fordonet.

Eftersom bolaget utvecklar egen mjukvara kan vi givetvis anpassa lösningarna efter specifika kundkrav.

Vi tillhandahåller all nödvändig hårdvara inklusive allt montagematerial för installation i väg- och rälsbunda fordon. Exempel på hårdvara är delningsbart kablage för vagnsövergång, antenn, omborddator, WiFi-AP och kantskoning. En komplett tåginstallation kan innehålla upp mot 300 olika komponenter.

Hårdvara levererad av Oxyfi uppfyller den europeiska obligatoriska brandsäkerhetsstandarden EN 45545 för tillämpningar inom järnväg och innehar s.k. E-mark för tillämpningar inom buss.

Spårfordon som trafikerar europeisk järnväg måste uppfylla EN 50121. Denna omfattande norm definierar krav kring t.ex. elektriska störningar, elektrostatisk urladdning och radiostörningar, EMC. EN 50155 tar upp väsentliga krav i det europeiska järnvägssystemets kompatibilitetsdirektiv för elektronisk utrustning. EN 50155 hänvisar till EN 50121-3-2 som definierar EMC-krav specifikt för inbyggda apparater.

Det finns flera godkända metoder för att säkerställa att ett järnvägsfordon uppfyller de nödvändiga säkerhets- och kompatibilitetsdirektiven. Oxyfi levererar utrustning som uppfyller EN 50155/EN 50121 och/eller andra normer som myndigheter och våra kunder kräver för att möta krav inom driftskompatibilitet och säkerhet.

 

 • Blekingetrafiken
 • Norrtåg
 • Värmlandstrafik
 • Länstrafiken Örebro
 • Länstrafiken Sörmland
 • ÖstgötaTrafiken
 • Scania
 • Arriva
 • X-trafik
 • UL
 • Tåg i Bergslagen
 • Kalmar länstrafik
 • Swedish Rail Industry Group
 • ISO 9001
 • ISO 14001