oxPassengerWiFi

Oxyfi erbjuder världsledande mjukvara för att effektivt erbjuda resenärer att koppla upp sina surfenheter mot internet medans de reser. Oxyfi är pionjären inom att mäta, styra och visualisera internetaccess per individuell resenär. Vi har använt denna modell för paketering av internetaccess sedan 2006, längre än någon annan inom industrin. Vi kallar detta för Kontrollerad Wifi Access.

 

Kontrollerad Wifi Access blir viktigare ju fler och snabbare mobila datanät som ansluts till ett fordon. Om dessa mekanismer saknas kan ett fåtal resenärer konsumera mycket stora datavolymer på kort tid vilket får en rad mindre önskvärda konsekvenser.

WiFi ombord är en mycket eftertraktad och också uppskattad tjänst, därför är det också viktigt att kunna sätta och hantera resenärens förväntningar på tjänsten. Önskvärt är att på ett enkelt vis kunna visa för resenär vad som är syftet med tjänsten ombord och vad hon eller han kan förvänta sig angående surfhastighet och datavolymer.

Oxyfi:s mjukvara innehåller alla nödvändiga mekanismer för att framgångsrikt erbjuda WiFi till resenär på alla typer av fordon.

Alla delar i lösningen övervakas 24/7 för att snabbt kunna åtgärder eventuella problem och därmed uppnå hög tillgänglighet.

Mjukvaran erbjuds till våra kunder som en tjänst (SaaS).

 • Blekingetrafiken
 • Norrtåg
 • Värmlandstrafik
 • Länstrafiken Örebro
 • Länstrafiken Sörmland
 • ÖstgötaTrafiken
 • Scania
 • Arriva
 • X-trafik
 • UL
 • Tåg i Bergslagen
 • Kalmar länstrafik
 • Swedish Rail Industry Group
 • ISO 9001
 • ISO 14001