oxConnect

Oxyfi levererar nu tredje generationen oxConnect, vår systemlösning för robust internetuppkoppling på alla typer av snabbrörliga fordon i krävande miljöer.

Lösningen består av en robust communication gateway med två eller flera mobila WAN (3G/4G/5G).

Generation 3 innehåller vår robusta teknologi för aggregerade mobila anslutningar. Denna lösning inkluderar backhaul nätverk som termineras i geografiskt spridda datacenter. Aggregering är en oumbärlig mekanism för att, på snabbrörliga fordon, skapa internetanslutningar med hög prestanda och med hög tillförlitlighet.

Oxyfi är en av ytterst få leverantörer globalt som framgångsrikt har utvecklat aggregering anpassat för räls- och vägbundna fordon med många användare ombord.

Lösningen erbjuds med olika konfigurationer för att möta olika kravnivåer.

Våra kunder använder oxConnect för:

 • Wifi till resenär
 • Internet-access till olika IT-system ombord så som infotainment, videoövervakning, betalterminaler och liknande
 • Fordonspositionering i realtid för trafikkontroll och skyltstyrning på station/hållplats

För att kunna anslutna system och användare ombord förläggs vanligtvis också ett Gbit-LAN genom hela fordonet i samband med installation av oxConnect.

oxConnect finns idag installerat i fordonstyperna:

 • Regina och Itino (Bombardier)
 • Coradia Nordic (Alstom)
 • X11, X14 (Asea)
 • Klassiska lok-och-vagn
 • Olika bussmodeller

FRÅGA MIG OM VÅRA LÖSNINGAR

Håkan Larsson, VD


0730 378 001

 • Blekingetrafiken
 • Norrtåg
 • Värmlandstrafik
 • Länstrafiken Örebro
 • Länstrafiken Sörmland
 • ÖstgötaTrafiken
 • Scania
 • Arriva
 • X-trafik
 • UL
 • Tåg i Bergslagen
 • Kalmar länstrafik
 • Swedish Rail Industry Group
 • ITxPT
 • ISO 9001
 • ISO 14001