oxInformationBroker

oxInformationBroker (oxIB) är en lösning för att dela fordonsdata mellan behöriga användare och system.

 

En vanlig situation ombord är att ett flertal olika systemlösningar för till exempel infotainment, biljettmaskiner, trafikstyrning och eco-driving alla kräver GPS, aktuellt tåg/tur-nummer, mobil datauppkoppling och kanske även lokal kommunikation via WiFi eller ett LAN.

Detta leder ofta till en situation där det för varje tillämpning medföljer modem, GPS:er, antenner och data-abonnemang med mera. Detta leder till en ostrukturerad IT-miljö ombord. Inte bara installeras det parallell men isolerad utrustning, information kan heller inte utbytas på ett strukturerat och sunt vis mellan de olika systemen.

Denna situation löses effektivt med oxIB.

Med oxIB kan vilket som helst fordonsdata delas mellan behöriga system. Externa system ombord och/eller på landsidan kan efterfråga specifik information alternativt få det skickat till sig i realtid via ett prenumerationsförfarande.

En annan situation som OIB kan lösa är en kollektivtrafikmyndighet som åläggs att på ett enkelt men kontrollerat vis tillhandahålla fordonsinformation som öppen samhällsinformation till medborgare och företag.

 • Blekingetrafiken
 • Norrtåg
 • Värmlandstrafik
 • Länstrafiken Örebro
 • Länstrafiken Sörmland
 • ÖstgötaTrafiken
 • Scania
 • Arriva
 • X-trafik
 • UL
 • Tåg i Bergslagen
 • Kalmar länstrafik
 • Swedish Rail Industry Group
 • ISO 9001
 • ISO 14001